PN-EN 61000-6-2:2005 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61000-6-2:2008 - wersja polska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-2: Normy ogólne -- Odporność w środowiskach przemysłowych

Zakres

Podano wymagania z zakresu odporności na różne zjawiska zaburzeniowe o charakterze ciągłym lub przejściowym, przewodzone lub promieniowane, oraz wyładowania elektrostatyczne w odniesieniu do urządzeń elektronicznych i elektrycznych przewidzianych do pracy w środowiskach przemysłowych, dla których nie ma odpowiednich norm wyrobów lub norm grup wyrobów.Środowiska podane dotyczą środowiska przemysłowego wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.Otoczenie przemysłowe charakteryzyje się jedną lub kilkoma z niżej wymienionych cech:urządzenia są urządzeniami przemysłowymi,naukowymi i medycznymi;przełączane są duże obciążęnia indukcyjne lub pojemnościowe;prądy i towarzyszące im pola magnetyczne są duże. Wymagania dotyczące odporności obejmują zakres częstotliwości od 0 Hz do 400 GHz

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 61000-6-2:2005/AC:2006E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61000-6-2:2005 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-2: Normy ogólne -- Odporność w środowiskach przemysłowych
Data publikacji 15-11-2005
Data wycofania 26-09-2008
Liczba stron 19
Grupa cenowa K
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 61000-6-2:2005 [IDT], IEC 61000-6-2:2005 [IDT]
Dyrektywa 2014/30/EU
Zastępuje PN-EN 61000-6-2:2003 - wersja polska
ICS 33.100.20
Zastąpiona przez PN-EN 61000-6-2:2008 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-EN 61000-6-2:2005/AC:2006E