PN-EN 61000-6-1:2008 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 61000-6-1:2019-03 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-1: Normy ogólne -- Odporność w środowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym

Zakres

Dotyczy urządzeń przewidzianych do bezpośredniego dołączania do publicznej sieci niskiego napięcia lub do własnego źródła prądu stałego, które pośredniczy między badanym urządzeniem a publiczną siecią niskiego napięcia. Przedmiotem niniejszej części normy IEC 61000-6 są wymagania na odporność EMC w odniesieniu do urządzeń elektrycznych i elektronicznych, przewidzianych do stosowania w środowiskach mieszkalnych, handlowych i lekko uprzemysłowionych

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61000-6-1:2008 - wersja polska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-1: Normy ogólne -- Odporność w środowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym
Data publikacji 12-09-2008
Data wycofania 27-03-2019
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 61000-6-1:2007 [IDT], IEC 61000-6-1:2005 [IDT]
Dyrektywa 2014/30/EU
Zastępuje PN-EN 61000-6-1:2007 - wersja angielska
ICS 33.100.20
Zastąpiona przez PN-EN IEC 61000-6-1:2019-03 - wersja angielska