PN-EN 61000-6-1:2007 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61000-6-1:2008 - wersja polska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-1: Normy ogólne -- Odporność w środowiskach mieszkalnych, handlowych i lekko uprzemysłowionych

Zakres

Podano wymagania dotyczące badań odporności na zaburzenia ciągłe i przejściowe, przewodzone oraz promieniowane, łącznie z wyładowaniami elektrostatycznymi, dotyczące sprzętu elektrycznego i elektronicznego przewidzianego do stosowania w środowisku mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym w przypadkach, gdy nie ma norm wyrobu ani norm grupy wyrobów.Wymagania dotyczące odporności obejmują zakres częstotliwości od 0 Hz do 400 GHz. Nie ma potrzeby wykonywania pomiarów w zakresach częstotliwości dla których nie określono odpowiednich wymagań. Podano 8 definicji

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61000-6-1:2007 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-1: Normy ogólne -- Odporność w środowiskach mieszkalnych, handlowych i lekko uprzemysłowionych
Data publikacji 25-05-2007
Data wycofania 12-09-2008
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 61000-6-1:2007 [IDT], IEC 61000-6-1:2005 [IDT]
Dyrektywa 2014/30/EU
Zastępuje PN-EN 61000-6-1:2004 - wersja polska, PN-EN 61000-6-1:2004/IS1:2006 - wersja angielska
ICS 33.100.20
Zastąpiona przez PN-EN 61000-6-1:2008 - wersja polska