PN-EN 60990:2002 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60990:2016-12 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Metody pomiaru prądu dotykowego i prądu w przewodzie ochronnym

Zakres

Określono wymagania i sposoby badań prądu dotykowego i prądu w przewodzie ochronnym, dokonano klasyfikacji prądu dotykowego według jego działania na ciało ludzkie, podano schematy zastępcze impedancji ciała ludzkiego w zależności od wartości i częstotliwości przepływającego prądu dotykowego. Norma zawiera 5 definicji

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60990:2002 - wersja polska
Tytuł Metody pomiaru prądu dotykowego i prądu w przewodzie ochronnym
Data publikacji 18-02-2002
Data wycofania 30-12-2016
Liczba stron 54
Grupa cenowa U
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 183, Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
Wprowadza EN 60990:1999 [IDT], IEC 60990:1999 [IDT]
Zastępuje PN-E-05011:1996 - wersja polska
ICS 17.220.20, 35.020
Zastąpiona przez PN-EN 60990:2016-12 - wersja angielska