PN-EN 60990:2016-12 - wersja angielska

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN
Metody pomiaru prądu dotykowego i prądu w przewodzie ochronnym

Zakres

Niniejsza norma określa metody pomiaru
- prądu stałego lub prądu przemiennego przebiegu sinusoidalnego lub niesinusoidalnego, który może przepływać przez ciało ludzkie, i
- prądu płynącego przez przewód ochronny.
Metody zalecane przy pomiarach przedmiotowych prądów związane są z możliwymi skutkami przepływu prądu przez ludzkie ciało. W niniejszej normie, pomiary prądu poprzez sieci reprezentujące impedancje ciała ludzkiego są dalej pomiarami prądu dotykowego. Sieci te nie są konieczne ważne dla ciał zwierząt.
Wyszczególnienie lub włączenie poszczególnych wartości granicznych nie jest objęte zakresem niniejszej normy. IEC 60479-1 zapewnia informacje o skutkach przepływu prądu przez ciało człowieka, z których można wyprowadzić wartości dopuszczalne.
Niniejsza norma ma zastosowanie do wszystkich kategorii sprzętu, zgodnie z IEC 61140.
Metody pomiaru według niniejszej normy nie są przeznaczone do wykorzystania przy
- prądach dotykowych o czasie trwania poniżej 1 s,
- prądach pacjenta jak zdefiniowano w IEC 60601-1,
- prądach przemiennych w paśmie częstotliwości poniżej 15 Hz, i
- prądów powyżej tych limitów, związanych z poparzeniami prądem elektrycznym
Ta podstawowa publikacja bezpieczeństwa przeznaczona jest głównie dla komitetów technicznych przygotowujących normy zgodnie z zasadami określonymi w IEC Guide 104 i ISO/ IEC Guide 51. Nie jest przeznaczona do stosowania przez producentów lub jednostki certyfikujące niezależnych od norm wyrobów.
Jednym z obowiązków komitetu technicznego jest, wszędzie tam, gdzie ma to zastosowanie, korzystanie z podstawowych publikacji dotyczących bezpieczeństwa w przygotowywaniu swoich publikacji. Wymagania, metody badań i warunki badań tej podstawowej publikacji bezpieczeństwa stosuje się tylko wtedy, gdy wyraźnie jest to określone lub zawarte w odpowiednich publikacjach.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60990:2016-12 - wersja angielska
Tytuł Metody pomiaru prądu dotykowego i prądu w przewodzie ochronnym
Data publikacji 30-12-2016
Liczba stron 70
Grupa cenowa V
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 183, Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
Wprowadza EN 60990:2016 [IDT], IEC 60990:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60990:2002 - wersja polska
ICS 17.220.20, 35.020