PN-EN IEC 60068-3-6:2018-06 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Badania środowiskowe -- Część 3-6: Dokumentacja pomocnicza i wytyczne -- Potwierdzanie osiągów komór temperaturowych/wilgotnościowych

Zakres

W niniejszej części IEC 60068 podano ujednoliconą i odtwarzalną metodę prób mającą na celu potwierdzanie, że temperaturowe i wilgotnościowe komory probiercze, bez obciążenia, spełniają wymagania podane w procedurach prób klimatycznych zawartych w IEC 60068-2 (wszystkie części). Niniejszy dokument jest przeznaczony dla użytkowników prowadzących stałe monitorowanie osiągów komór.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN IEC 60068-3-6:2018-06/AC:2018-08E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60068-3-6:2018-06 - wersja angielska
Tytuł Badania środowiskowe -- Część 3-6: Dokumentacja pomocnicza i wytyczne -- Potwierdzanie osiągów komór temperaturowych/wilgotnościowych
Data publikacji 04-06-2018
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 65, Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
Wprowadza EN IEC 60068-3-6:2018 [IDT], IEC 60068-3-6:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60068-3-6:2009 - wersja polska
ICS 19.040
Elementy dodatkowe PN-EN IEC 60068-3-6:2018-06/AC:2018-08E