PN-EN 60068-3-11:2009 - wersja polska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Badania środowiskowe -- Część 3-11: Dokumentacja pomocnicza i wytyczne -- Obliczanie niepewności warunków panujących w klimatycznych komorach probierczych

Zakres

Przedstawiono w jaki sposób oszacować niepewność ustalonych warunków temperatury i wilgotności w temperaturowych i wilgotnościowych komorach probierczych. Ponieważ oszacowanie wiąże się ściśle z metodami pomiarowymi, toteż one również zostały opisane. Podano pojęcie niepewności, opisano pomiar wilgotności i temperatury oraz metody określania niepewności klimatycznych komór probierczych. Podano definicje 30 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60068-3-11:2009 - wersja polska
Tytuł Badania środowiskowe -- Część 3-11: Dokumentacja pomocnicza i wytyczne -- Obliczanie niepewności warunków panujących w klimatycznych komorach probierczych
Data publikacji 22-07-2009
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 65, Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
Wprowadza EN 60068-3-11:2007 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60068-3-11:2007 - wersja angielska
ICS 19.040