PN-EN 60068-3-7:2009 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 60068-3-7:2021-04 - wersja angielska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Badania środowiskowe -- Część 3-7: Dokumentacja pomocnicza i wytyczne -- Pomiary w komorach temperaturowych do prób A i B (z obciążeniem)

Zakres

Podano ujednoliconą i odtwarzalną metodę prób mającą na celu potwierdzanie, że temperaturowe komory probiercze spełniają wymagania podane w procedurach prób klimatycznych, określonych w PN-EN 60068-2-1 i PN-EN 60068-2-2, w czasie ich obciążenia wyrobami wydzielającymi ciepło i niewydzielającymi ciepła, w warunkach uwzględniających obieg powietrza wewnątrz przestrzeni roboczej komory. Opisano układ pomiarowy, sposób instalowania czujników temperaturowych, procedurę badań oraz kryteria oceny próby. Podano definicje 5 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 11-08-2023 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer normy PN-EN 60068-3-7:2009 - wersja polska
Tytuł Badania środowiskowe -- Część 3-7: Dokumentacja pomocnicza i wytyczne -- Pomiary w komorach temperaturowych do prób A i B (z obciążeniem)
Data publikacji 04-03-2009
Data wycofania 07-04-2021
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 65, Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
Wprowadza EN 60068-3-7:2002 [IDT], IEC 60068-3-7:2001 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60068-3-7:2002 - wersja angielska
ICS 19.040
Zastąpiona przez PN-EN IEC 60068-3-7:2021-04 - wersja angielska