PN-EN 60068-3-7:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60068-3-7:2009 - wersja polska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Badania środowiskowe -- Część 3-7: Dokumentacja pomocnicza i wytyczne -- Pomiary w komorach temperaturowych dla prób A i B (z obciążeniem)

Zakres

Podano ujednoliconą i powtarzalną metodę mającą na celu potwierdzenie, że temperaturowe komory probiercze są przystosowane do wymagań określonych w procedurach prób klimatycznych podanych w EN 60068-2-1 i EN 60068-2-2, w czasie ich obciążenia wyrobami wydzielającymi ciepło i nie wydzielającymi ciepła, w warunkach przewidujących zastosowanie cyrkulacji powietrza wewnątrz przestrzeni roboczej komory. Niniejsza norma jest przeznaczona głównie dla użytkowników prowadzących stałe monitorowanie pracy komór

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60068-3-7:2002 - wersja angielska
Tytuł Badania środowiskowe -- Część 3-7: Dokumentacja pomocnicza i wytyczne -- Pomiary w komorach temperaturowych dla prób A i B (z obciążeniem)
Data publikacji 15-02-2003
Data wycofania 04-03-2009
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 65, Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
Wprowadza EN 60068-3-7:2002 [IDT]
ICS 19.040
Zastąpiona przez PN-EN 60068-3-7:2009 - wersja polska