PN-EN 50592:2017-04 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Zastosowania kolejowe - Badania taboru kolejowego pod względem kompatybilności elektromagnetycznej z licznikami osi

Zakres

Niniejsza Norma Europejska, dla celów zapewnienia zgodności pomiędzy taborem kolejowym a systemami liczników osi, określa metody pomiaru i oceny emisji taboru, aby wykazać ich wzajemną kompatybilność. Ustalone poziomy graniczne dla kompatybilności są zdefiniowane, jako natężenie pola magnetycznego, które może zakłócić pracę czujników koła, stanowiących część systemu licznika osi.
W istotnym dla czujników koła zakresie częstotliwości pole magnetyczne jest dominującym i jedynym rodzajem pola, które jest brane pod uwagę. Praktyka wykazała, że wpływy pól elektrycznych są nieznaczne, dlatego nie są rozpatrywane.
UWAGA 1 Dla systemów licznika osi, dla których poziomy graniczne nie zostały określone w zakresie wielkości detekcji pola magnetycznego na poziomie czujnika koła, stosuje się przepisy krajowe, gdy istnieją (więcej szczegółów, patrz także 4.1).
UWAGA 2 Oddziaływanie części metalowych lub pokładowych obwodów rezonansowych sprzężonych indukcyjnie, hamulców wiroprądowych lub hamulców magnetycznych nie wchodzi w zakres niniejszej Normy Europejskiej. Kompatybilność jest ustalana poprzez badania indywidualne zgodnie z serią EN 50238 lub notyfikowanymi technicznymi przepisami krajowymi.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50592:2017-04 - wersja angielska
Tytuł Zastosowania kolejowe - Badania taboru kolejowego pod względem kompatybilności elektromagnetycznej z licznikami osi
Data publikacji 04-04-2017
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 61, Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
Wprowadza EN 50592:2016 [IDT]
Dyrektywa 2008/57/EC
ICS 45.060.10, 29.280