PN-EN 50121-1:2017-06 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Zastosowania kolejowe - Kompatybilność elektromagnetyczna - Część 1: Postanowienia ogólne

Zakres

Niniejsza Norma Europejska określa w skrócie strukturę i zawartość wszystkich części.
Norma określa kryteria realizacji mające zastosowanie do wszystkich części normy.
Rozdział 5 podaje informację dotyczącą zarządzania kompatybilnością elektromagnetyczną (EMC).
Niniejsza część nie jest wystarczająca do domniemania zgodności z zasadniczymi wymaganiami Dyrektywy EMC i jest przewidziana do stosowania łącznie z innymi częściami niniejszej Normy Europejskiej.
Załącznik A określa właściwości systemu kolejowego, które mają wpływ na jego zachowanie pod względem kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).
Zjawiskami wyłączonymi z normy wieloczęściowej są: nuklearny impuls EM, nienormalne warunki eksploatacji i efekty indukcji wynikające z bezpośredniego uderzenia pioruna.
Dopuszczalne poziomy emisji w granicach obszaru kolejowego nie dotyczą nadajników celowych umieszczanych w granicach tego systemu.
Zagadnienia związane z bezpieczeństwem nie są uwzględnione w niniejszej normie wieloczęściowej.
Skutki biologiczne promieniowania niejonizującego, jak również aparatury pomocy medycznej takiej, jak kardiostymulatory, nie są rozważane w niniejszej normie.

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50121-1:2017-06 - wersja angielska
Tytuł Zastosowania kolejowe - Kompatybilność elektromagnetyczna - Część 1: Postanowienia ogólne
Data publikacji 01-06-2017
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 61, Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
Wprowadza EN 50121-1:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50121-1:2015-10 - wersja angielska
ICS 45.020, 29.280, 33.100.01