PN-EN 50124-1:2017-09 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Zastosowania kolejowe -- Koordynacja izolacji -- Część 1: Wymagania podstawowe -- Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe dla całego wyposażenia elektrycznego i elektronicznego

Zakres

Niniejsza Norma Europejska dotyczy koordynacji izolacji w kolejnictwie. Norma ma zastosowanie do wyposażenia używanego w sterowaniu ruchem kolejowym, w taborze oraz w urządzeniach stacjonarnych. Koordynacja izolacji dotyczy wyboru, wymiarowania oraz kojarzenia izolacji zarówno wewnątrz wyposażenia, jak i pomiędzy elementami wyposażenia. Podczas wymiarowania izolacji należy uwzględnić naprężenia elektryczne oraz warunki środowiska. Dla jednakowych warunków i naprężeń wymiary te są takie same. Celem koordynacji jest uniknięcie zbędnego przewymiarowania izolacji.

W niniejszej normie określono:
– wymagania dotyczące odstępów izolacyjnych powietrznych i powierzchniowych dla wyposażenia;
– wymagania ogólne dla badań dotyczących koordynacji izolacji.
Termin wyposażenie odnosi się do części zdefiniowanej w 3.3; może to być system, podsystem, aparat, część aparatu lub fizyczna realizacja wyrównania potencjałów.

Niniejsza norma nie ma zastosowania do:
– odstępów w izolacji stałej lub ciekłej;
– odstępów w gazach innych niż powietrze;
– odstępów w powietrzu o ciśnieniu innym niż atmosferyczne;
– wyposażenia używanego w warunkach ekstremalnych.

Normy wyrobu powinny być zgodne z niniejszą normą ogólną.
Mogą być jednak zastosowane, poparte odpowiednim uzasadnieniem, inne wymagania wynikające z przyczyn bezpieczeństwa i/lub niezawodności, np. dotyczące sterowania ruchem kolejowym i/lub szczególnych warunków eksploatacji urządzeń, np. górnej sieci jezdnej, która powinna spełniać wymagania podane w EN 50119.

W niniejszej normie podano również postanowienia dotyczące badań dielektrycznych (badań typu lub wyrobu) wyposażenia (patrz Załącznik B).

UWAGA W przypadku systemów krytycznych dla bezpieczeństwa, niezbędne są szczególne wymagania. Wymagania te będą podane w szczegółowej normie wyrobu EN 50129 dotyczącej sterowania ruchem kolejowym.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50124-1:2017-09 - wersja angielska
Tytuł Zastosowania kolejowe -- Koordynacja izolacji -- Część 1: Wymagania podstawowe -- Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe dla całego wyposażenia elektrycznego i elektronicznego
Data publikacji 27-09-2017
Liczba stron 56
Grupa cenowa U
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 61, Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
Wprowadza EN 50124-1:2017 [IDT]
Dyrektywa 2008/57/EC
Zastępuje PN-EN 50124-1:2007/AC:2010 - wersja polska, PN-EN 50124-1:2007 - wersja polska
ICS 29.080.01, 29.280