PN-EN 60077-1:2018-01 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Zastosowania kolejowe -- Wyposażenie elektryczne taboru kolejowego -- Część 1: Podstawowe warunki eksploatacji i zasady ogólne

Zakres

W niniejszej części IEC 60077 określono ogólne warunki i wymagania eksploatacyjne dla wszystkich urządzeń elektrycznych zainstalowanych w obwodach mocy, obwodach pomocniczych, układach sterowania i sygnalizacji itp. w taborze kolejowym.
UWAGA Niektóre z tych zasad mogą być stosowane, po uzgodnieniu pomiędzy użytkownikiem i producentem, do urządzeń elektrycznych zainstalowanych w pojazdach innych niż taboru kolejowego, takich jak lokomotywy kopalniane, trolejbusy itp.
Celem niniejszego dokumentu jest zharmonizowanie w miarę możliwości wszystkich zasad i wymagań o charakterze ogólnym mających zastosowanie do wyposażenia elektrycznego dla taboru.
Ma to na celu uzyskanie jednolitości wymagań i badań dla całego odpowiedniego zakresu urządzeń, aby uniknąć konieczności przeprowadzania badań według różnych norm.
Wszystkie wymagania odnoszące się do:
– obciążeń środowiskowych spodziewanych podczas normalnych warunków eksploatacji;
– konstrukcji;
– osiągów i związanych z nimi badań, które mogą być uważane za ogólne;
zostały dlatego zgromadzone w niniejszym dokumencie wraz z konkretnymi tematami szerokiego zainteresowania i zastosowania, na przykład dotyczące wzrostu temperatury, właściwości dielektrycznych itp.
W przypadku, gdy istnieje różnica pomiędzy wymaganiami niniejszego dokumentu i odpowiedniej normy wyrobu z zakresu taboru kolejowego, wtedy wymagania normy wyrobu mają pierwszeństwo.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60077-1:2018-01 - wersja angielska
Tytuł Zastosowania kolejowe -- Wyposażenie elektryczne taboru kolejowego -- Część 1: Podstawowe warunki eksploatacji i zasady ogólne
Data publikacji 24-01-2018
Liczba stron 60
Grupa cenowa U
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 61, Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
Wprowadza EN 60077-1:2017 [IDT], IEC 60077-1:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60077-1:2002 - wersja angielska
ICS 45.060.01, 29.280