PN-EN 50155:2018-01 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50155:2022-05 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Zastosowania kolejowe -- Tabor -- Wyposażenie elektroniczne

Zakres

Niniejsza Norma Europejska dotyczy całego wyposażenia elektronicznego przeznaczonego do sterowania, regulacji, zabezpieczenia, diagnostyki, zasilania itp. montowanego w pojazdach szynowych.

W niniejszej Normie Europejskiej wyposażenie elektroniczne zostało określone, jako wyposażenie złożone głównie z urządzeń półprzewodnikowych i zidentyfikowanych przyłączonych podzespołów. Podzespoły te będą głównie montowane na płytkach drukowanych.

Czujniki (prądu, napięcia, prędkości itp.) i półprzewodnikowy układ pędny (SDU) dla urządzeń elektronicznych mocy są objęte przez niniejszą normę. Kompletny półprzewodnikowy układ pędny (SDU) i przekształtniki mocy są objęte przez EN 61287-1.

Niniejsza Norma Europejska zawiera wymogi dotyczące działania, wymagań projektowych, dokumentacji i badań wyposażenia elektronicznego, jak również podstawowe wymagania dla sprzętu i oprogramowania konieczne dla zapewnienia zgodności i niezawodności wyposażenia.

Szczególne wymagania odnoszące się do praktyk koniecznych do zapewnienia określonych poziomów bezpieczeństwa funkcjonalnego będą ustalane zgodnie z odpowiednimi normami dotyczącymi bezpieczeństwa kolejowego.

Wymagania dotyczące oprogramowania dla pokładowego wyposażenia kolejowego zostały określone przez EN 50657.

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 28-06-2024 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 50155:2018-01 - wersja angielska
Tytuł Zastosowania kolejowe -- Tabor -- Wyposażenie elektroniczne
Data publikacji 24-01-2018
Data wycofania 09-05-2022
Liczba stron 107
Grupa cenowa XA
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 61, Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
Wprowadza EN 50155:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50155:2007/AC:2010 - wersja angielska, PN-EN 50155:2007 - wersja angielska
ICS 45.060.10
Zastąpiona przez PN-EN 50155:2022-05 - wersja angielska