PN-EN 13135:2013-05 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13135+A1:2018-06 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Dźwignice -- Bezpieczeństwo -- Projektowanie -- Wymagania dotyczące wyposażenia

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące projektowania i doboru wyposażenia elektrycznego, mechanicznego, hydraulicznego i pneumatycznego stosowanego we wszystkich typach dźwignic i ich urządzeniach chwytających w celu zabezpieczenia personelu przed zagrożeniami oddziaływującymi na jego zdrowie i bezpieczeństwo oraz w celu zabezpieczenia niezawodności działania. UWAGA Szczegółowe wymagania dla poszczególnych rodzajów dźwignic i urządzeń chwytających podane są w odpowiedniej Normie Europejskiej. Wyposażenie elektryczne objęte niniejszą Normą Europejską rozpoczyna się w miejscu podłączenia zasilania do dźwignicy (łącznik zasilania dźwignicy), w tym systemów zasilania energii i sterowania zasilaniem znajdujących się poza dźwignicą np. przewodów giętkich, przewodów liniowych lub szynowych, silników elektrycznych i sterowania bezprzewodowego. Wymagania, które muszą być stosowane dla dźwignic przenoszących ładunki niebezpieczne są podane w niniejszej normie. Szczegółowe wymagania podano dla dźwignic przenoszących gorący ciekły metal. Norma nie obejmuje szczegółowego projektowania poszczególnych elementów wyposażenia, z wyjątkiem wyboru konkretnych aspektów użytkowania. Ogólnie rzecz biorąc, sprawdzenie obliczeń i dotyczących wymagań wytrzymałościowych lub marginesów bezpieczeństwa wyposażenia i komponentów nie są prezentowane w niniejszej normie. Na te pytania odpowiadają EN 13001 części 1 i 2, i seria EN 13001-3, która jest częściowo w przygotowaniu (patrz Załącznik A). Wyjątkowo niektóre marginesy bezpieczeństwa nie ujęte w serii EN 13001 podane są w niniejszej normie. Zagrożenia związane z hałasem nie są objęte niniejszą normą. Są one podane w normach bezpieczeństwa właściwych dla każdego typu dźwignicy. Szczególne zagrożenie ze względu na potencjalnie wybuchową atmosferę, promieniowanie jonizujące oraz działanie w polach elektromagnetycznych poza zasięgiem EN 61000-6-2 nie są objęte tą normą. Istotne zagrożenia objęte niniejszą normą określone są w Rozdziale 4. Norma nie ma zastosowania do dźwignic wyprodukowanych przed datą jej opublikowania.

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13135:2013-05 - wersja angielska
Tytuł Dźwignice -- Bezpieczeństwo -- Projektowanie -- Wymagania dotyczące wyposażenia
Data publikacji 23-05-2013
Data wycofania 12-06-2018
Liczba stron 72
Grupa cenowa W
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 101, Dźwignic, ich Zespołów i Części
Wprowadza EN 13135:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13135-1+A1:2010 - wersja niemiecka, PN-EN 13135-1+A1:2010 - wersja angielska, PN-EN 13135-2+A1:2011 - wersja angielska
ICS 53.020.20
Zastąpiona przez PN-EN 13135+A1:2018-06 - wersja angielska