PN-EN 13557+A2:2008 - wersja polska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Dźwignice -- Urządzenia i stanowiska sterownicze

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania projektowe dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa dla urządzeń sterowniczych i stanowisk sterowniczych wszystkich typów dźwignic. UWAGA 1 Systemy sterowania są uwzględnione w innych normach, np. EN 60204-32, EN 13135-1 i prEN 13135-2. W Załączniku C podano dodatkowe wymagania dotyczące systemów sterowania bezprzewodowego określonych w EN 60204-32. UWAGA 2 Załącznik C będzie usunięty po uzgodnieniu przez WG 3 jego wprowadzenia do dokumentu EN 13135-1. UWAGA 3 Wymagania szczególne dotyczące poszczególnych typów dźwignic są podane w odpowiednich Normach Europejskich dotyczących tych typów dźwignic. W niniejszej normie nie omówiono zagrożeń hałasem, ponieważ jest to przedmiotem norm dotyczących bezpieczeństwa dla poszczególnych typów dźwignic. Nie zajęto się także projektowaniem kabin ze względu na właściwości ich izolacji akustycznej. W niniejszej Normie Europejskiej uwzględniono szczególne zagrożenia mogące występować podczas użytkowania urządzeń i stanowisk sterowniczych. Nie uwzględniono w niej zagrożeń mogących występować podczas transportu, montażu, przekazywania do eksploatacji, modernizacji, obsługi, wycofania z eksploatacji lub złomowania. Zagrożenia objęte niniejsza normą zostały zidentyfikowane w Rozdziale 4. Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie po dacie jej przyjęcia przez CEN.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13557+A2:2008 - wersja polska
Tytuł Dźwignice -- Urządzenia i stanowiska sterownicze
Data publikacji 29-07-2013
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 101, Dźwignic, ich Zespołów i Części
Wprowadza EN 13557:2003+A2:2008 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 13557:2006 - wersja polska, PN-EN 13557:2006/A1:2007 - wersja polska
ICS 53.020.20