PN-EN 15011+A1:2014-04 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 15011:2021-05 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Dźwignice -- Suwnice pomostowe i bramowe

Zakres

Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do suwnic pomostowych i bramowych przejezdnych po torowiskach szynowych, bieżniach i nawierzchniach drogowych oraz do suwnic bramowych bez podwozia kołowego, zainstalowanych stacjonarnie.
W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania w zakresie wszelkich znaczących zagrożeń oraz sytuacji i przypadków mogących wywoływać zagrożenia w pracy suwnic pomostowych i bramowych w warunkach przewidzianych przez producenta (patrz Rozdział 4).
Niniejsza Norma Europejska nie zawiera wymagań odnośnie do przemieszczania osób przy użyciu suwnicy.
Norma niniejsza nie zawiera wymagań dotyczących pracy urządzeń w warunkach zagrożeń specyficznych, wywoływanych potencjalnie przez atmosferę wybuchową, promieniowanie jonizujące oraz pola elektromagnetyczne, które wykraczałyby poza zakres normy EN 61000-6-2.
Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do suwnic pomostowych i bramowych wyprodukowanych po dacie jej oficjalnej publikacji jako EN.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15011+A1:2014-04 - wersja angielska
Tytuł Dźwignice -- Suwnice pomostowe i bramowe
Data publikacji 14-04-2014
Data wycofania 28-05-2021
Liczba stron 90
Grupa cenowa X
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 101, Dźwignic, ich Zespołów i Części
Wprowadza EN 15011:2011+A1:2014 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 15011:2011 - wersja angielska
ICS 53.020.20
Zastąpiona przez PN-EN 15011:2021-05 - wersja angielska