PN-EN 13001-3-3:2014-11 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Dźwignice -- Ogólne zasady projektowania -- Część 3-3: Stany graniczne oraz wykazywanie poprawności współpracy styku koło/szyna

Zakres

Niniejszą Normę Europejską należy stosować razem z normami EN 13001-1 oraz EN 13001-2, jako że określa ona ogólne warunki, wymagania i metody zapobiegania mechanicznym zagrożeniom na styku koło/szyna w dźwignicach w fazie projektowania i weryfikacji teoretycznej. Niniejsza Norma Europejska zawiera wymagania dla kół stalowych i żeliwnych i ma zastosowanie tylko do metalicznego styku koło/szyna.
Zakres tej Normy Europejskiej nie dotyczy łożysk tocznych.
Przekraczanie dopuszczalnych granic wytrzymałości jest istotną sytuacją lub przypadkiem stwarzającym ryzyko zagrożenia dla osób podczas normalnego użytkowania dźwignic, lub dającego się przewidzieć nieprawidłowego użytkowania. Rozdziały 5 i 6 niniejszej Normy Europejskiej maja zastosowanie do zmniejszenia lub wyeliminowania ryzyka wynikającego z tych zagrożeń.
Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do dźwignic, które zostały wyprodukowane po dacie jej zatwierdzenia przez CEN i służy jako dokument odniesienia dla norm przedmiotowych dotyczących poszczególnych typów dźwignic.
Niniejsza Norma Europejska stosowana jest tylko w procedurach projektowych i nie może być traktowana jako gwarancja aktualnego stanu urządzenia.
EN 13001-3-3 uwzględnia wyłącznie metodę stanów granicznych zgodnie z EN 13001-1.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13001-3-3:2014-11 - wersja angielska
Tytuł Dźwignice -- Ogólne zasady projektowania -- Część 3-3: Stany graniczne oraz wykazywanie poprawności współpracy styku koło/szyna
Data publikacji 28-11-2014
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 101, Dźwignic, ich Zespołów i Części
Wprowadza EN 13001-3-3:2014 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
ICS 53.020.20