PN-EN 13001-2:2014-10 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13001-2:2021-08 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Bezpieczeństwo dźwignic -- Ogólne zasady projektowania -- Część 2: Obciążenia

Zakres

Niniejszą Europejską Normę należy stosować z zestawem norm EN 13001-1 oraz EN 13001-3, w których określono ogólne warunki, wymagania i metody dotyczące projektowania i teoretycznej weryfikacji, które zapobiegają zagrożeniom mechanicznym występującym w dźwignicach.
UWAGA Szczegółowe wymagania dla poszczególnych rodzajów dźwignic są podane w odpowiedniej Normie Europejskiej dla danego typu dźwignicy.
Poniżej znajduje się lista istotnych niebezpiecznych sytuacji i niebezpiecznych zdarzeń, które mogą doprowadzić do zagrożenia osób podczas właściwego użytkowania i przewidywalnego niewłaściwego. Rozdział 4 niniejszej normy ma na celu zmniejszenie lub wyeliminowanie ryzyka związanego z następującymi zagrożeniami:
a) niestabilność dźwignicy lub jej części (przechylanie);
b) przekroczenie granic wytrzymałości (plastyczności, granicznej, zmęczeniowej);
c) elastyczna niestabilność dźwignicy lub jej części (wyboczenie, wypukłość);
d) przekroczenie zakresów dopuszczalnych z uwagi na temperaturę materiału lub elementów;
e) przekroczenia limitów odkształcenia.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do dźwignic wyprodukowanych przed datą jego publikacji jako EN.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13001-2:2014-10 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo dźwignic -- Ogólne zasady projektowania -- Część 2: Obciążenia
Data publikacji 10-10-2014
Data wycofania 11-08-2021
Liczba stron 66
Grupa cenowa V
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 101, Dźwignic, ich Zespołów i Części
Wprowadza EN 13001-2:2014 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 13001-2:2011 - wersja angielska, PN-EN 13001-2:2011 - wersja polska, PN-EN 13001-2:2011/AC:2012 - wersja angielska
ICS 53.020.20
Zastąpiona przez PN-EN 13001-2:2021-08 - wersja angielska