PN-EN 13001-3-2:2014-10 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Dźwignice -- Ogólne zasady projektowania -- Część 3-2: Stany graniczne i wymiarowanie lin stalowych w układach olinowań

Zakres

Niniejsza Norma Europejska powinna być stosowana łącznie z normami EN 13001-1 oraz EN 13001-2 jako określającymi ogólne warunki i wymagania oraz metody zapobiegania zagrożeniom mechanicznym lin stalowych w dźwignicach na etapie projektowania i weryfikacji teoretycznej.
UWAGA Szczególne wymagania dla poszczególnych rodzajów dźwignic podane są w odpowiedniej Normie Europejskiej dla danego typu dźwignicy.
Poniżej znajduje się lista istotnych niebezpiecznych sytuacji i niebezpiecznych zdarzeń, które mogą doprowadzić do zagrożenia osób podczas właściwego użytkowania i przewidywalnego niewłaściwego. Rozdziały 5 do 6 niniejszej normy mają na celu zmniejszenie lub wyeliminowanie ryzyka związanego z następującym zagrożeniem:
- przekroczenie granic wytrzymałości (granica plastyczności, naprężenia niszczące, wytrzymałość zmęczeniowa).
Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do dźwignic wyprodukowanych przed jej publikacją jako EN i służy jako baza odniesienia dla Norm Europejskich dla poszczególnych typów dźwignic (patrz Załącznik C).
EN 13001-3-2 odnosi się tylko do metody stanów granicznych określonej w EN 13001-1

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13001-3-2:2014-10 - wersja angielska
Tytuł Dźwignice -- Ogólne zasady projektowania -- Część 3-2: Stany graniczne i wymiarowanie lin stalowych w układach olinowań
Data publikacji 10-10-2014
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 101, Dźwignic, ich Zespołów i Części
Wprowadza EN 13001-3-2:2014 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
ICS 21.220.20, 53.020.20