PN-EN 13001-1:2015-05 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Dźwignice -- Ogólne zasady projektowania -- Część 1: Postanowienia ogólne i wymagania

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono postanowienia ogólne i wymagania, które należy stosować razem z EN 13001-2 i serią EN 13001-3. Określono warunki i wymagania dotyczące takiego projektowania, aby zapobiec zagrożeniom typu mechanicznego dźwignic oraz podano sposób weryfikacji tych wymagań.
UWAGA Szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych rodzajów dźwignic podano w odpowiedniej Normie Europejskiej dla danego typu dźwignicy.
Poniżej znajduje się lista istotnych niebezpiecznych sytuacji i niebezpiecznych zdarzeń, które mogą doprowadzić do zagrożenia osób podczas właściwego użytkowania i przewidywalnego niewłaściwego. Rozdział 4 niniejszej Normy Europejskiej ma na celu zmniejszenie lub wyeliminowanie ryzyka związanego z następującymi zagrożeniami:
a) niestabilność dźwignicy lub jej części (przechylanie);
b) przekroczenie granic wytrzymałości (wydajność, wartość krańcowa, zmęczenie);
c) elastyczna niestabilność dźwignicy lub jej części (wyboczenie, wypukłość);
d) przekroczenie zakresów dopuszczalnych z uwagi na temperaturę materiału lub elementów;
e) przekroczenia limitów odkształcenia.
Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do dźwignic wyprodukowanych po dacie zatwierdzenia tej normy przez CEN i służy jako baza odniesienia dla Norm Europejskich dotyczących poszczególnych rodzajów dźwignic.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13001-1:2015-05 - wersja angielska
Tytuł Dźwignice -- Ogólne zasady projektowania -- Część 1: Postanowienia ogólne i wymagania
Data publikacji 20-05-2015
Liczba stron 37
Grupa cenowa R
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 101, Dźwignic, ich Zespołów i Części
Wprowadza EN 13001-1:2015 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 13001-1+A1:2009 - wersja niemiecka, PN-EN 13001-1+A1:2009/Ap1:2013-07 - wersja angielska, PN-EN 13001-1+A1:2009 - wersja angielska, PN-EN 13001-1+A1:2009 - wersja polska, PN-EN 13001-1+A1:2009/AC:2010 - wersja angielska
ICS 53.020.20