PN-EN 13001-1+A1:2009 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13001-1:2015-05 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Bezpieczeństwo dźwignic -- Ogólne zasady projektowania -- Część 1: Postanowienia ogólne i wymagania

Zakres

Przedstawiono ogólne warunki, wymagania i metody zapobiegające niebezpieczeństwom typu mechanicznego dźwignic, których projekty były weryfikowane metodami teoretycznymi. Podano listę znaczących niebezpiecznych sytuacji i znaczących zdarzeń, których wynik może stanowić ryzyko dla ludzi spowodowane normalną eksploatacją oraz niewłaściwym użytkowaniem. W rozdziale 4 normy podano działania niezbędne do zredukowania lub wyeliminowania ryzyka towarzyszącego tym niebezpieczeństwom

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 13001-1+A1:2009/Ap1:2013-07E
View FilePN-EN 13001-1+A1:2009/AC:2010E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13001-1+A1:2009 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo dźwignic -- Ogólne zasady projektowania -- Część 1: Postanowienia ogólne i wymagania
Data publikacji 05-06-2009
Data wycofania 20-05-2015
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 101, Dźwignic, ich Zespołów i Części
Wprowadza EN 13001-1:2004+A1:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13001-1:2007 - wersja polska, PN-EN 13001-1:2007/AC:2009 - wersja polska
ICS 53.020.20
Zastąpiona przez PN-EN 13001-1:2015-05 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 13001-1+A1:2009/Ap1:2013-07E, PN-EN 13001-1+A1:2009/AC:2010E