PN-EN 13001-1:2007 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13001-1+A1:2009 - wersja angielska, PN-EN 13001-1+A1:2009 - wersja polska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Bezpieczeństwo dźwignic -- Ogólne zasady projektowania -- Część 1: Postanowienia ogólne i wymagania

Zakres

Przedstawiono ogólne warunki, wymagania i metody zapobiegające niebezpieczeństwom typu mechanicznego dźwignic, których projekty były weryfikowane metodami teoretycznymi. Podano listę znaczących niebezpiecznych sytuacji i znaczących zdarzeń, których wynik może stanowić ryzyko dla ludzi spowodowane normalną eksploatacją oraz niewłaściwym użytkowaniem. W rozdziale 4 normy podano działania niezbędne do zredukowania lub wyeliminowania ryzyka towarzyszącego tym niebezpieczeństwom

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 13001-1:2007/AC:2009P - WYCOFANA

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13001-1:2007 - wersja polska
Tytuł Bezpieczeństwo dźwignic -- Ogólne zasady projektowania -- Część 1: Postanowienia ogólne i wymagania
Data publikacji 16-02-2007
Data wycofania 05-06-2009
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 101, Dźwignic, ich Zespołów i Części
Wprowadza EN 13001-1:2004 [IDT], EN 13001-1:2004/AC:2006 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13001-1:2005 - wersja angielska
ICS 53.020.20
Zastąpiona przez PN-EN 13001-1+A1:2009 - wersja angielska, PN-EN 13001-1+A1:2009 - wersja polska, PN-EN 13001-1+A1:2009 - wersja niemiecka
Elementy dodatkowe PN-EN 13001-1:2007/AC:2009P