PN-EN 13001-2:2011 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13001-2:2014-10 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Bezpieczeństwo dźwignic -- Ogólne zasady projektowania -- Część 2: Obciążenia

Zakres

Niniejsza Norma Europejska jest do stosowania wraz z częścią 1 i serii Części 3 i jako taka określa ogólne warunki, wymagania i metody zapobiegania zagrożeniom dla dźwignic podczas projektowania i teoretycznej weryfikacji. UWAGA Szczegółowe wymagania dla poszczególnych typów dźwignic są podane w odpowiednich Normach Europejskich. Poniżej znajduje się lista istotnych niebezpiecznych sytuacji i niebezpiecznych zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla osób, podczas normalnego użytkowania i trudnego do przewidzenia niewłaściwego użycia. Rozdział 4 jest niezbędny w celu zmniejszenia lub wyeliminowania ryzyka związanego z następującymi zagrożeniami: a) niestabilność sztywności dźwigu lub jego części (przechylanie i przemieszczanie); b) przekroczenie granic wytrzymałości (wydajność, ostateczny, zmęczeniowej); c) niestabilność elastyczna dźwignicy lub jej części (wyboczenie, wybrzuszenie); d) przekroczenia granicznej temperatury dla materiału lub części; e) przekroczenia granicznej deformacji. Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do dźwignic, które są wyprodukowane od daty zatwierdzenia przez CEN niniejszej normy i służy, jako baza odniesienia dla Norm Europejskich dla poszczególnych rodzajów dźwignic

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13001-2:2011 - wersja polska
Tytuł Bezpieczeństwo dźwignic -- Ogólne zasady projektowania -- Część 2: Obciążenia
Data publikacji 29-01-2013
Data wycofania 10-10-2014
Liczba stron 57
Grupa cenowa U
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 101, Dźwignic, ich Zespołów i Części
Wprowadza EN 13001-2:2011 [IDT], EN 13001-2:2011/AC:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13001-2+A3:2009 - wersja angielska, PN-EN 13001-2+A3:2009 - wersja niemiecka
ICS 53.020.20
Zastąpiona przez PN-EN 13001-2:2014-10 - wersja angielska