PN-EN 13001-2+A3:2009 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13001-2:2011 - wersja angielska, PN-EN 13001-2:2011 - wersja polska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Bezpieczeństwo dźwignic -- Ogólne zasady projektowania -- Część 2: Obciążenia

Zakres

Przedstawiono ogólne warunki, wymagania i metody zapobiegające niebezpieczeństwom typu mechanicznego dźwignic, których projekty były weryfikowane metodami teoretycznymi. Podano listę znaczących niebezpiecznych sytuacji i znaczących zdarzeń, których wynik może stanowić ryzyko dla ludzi spowodowane normalną eksploatacją oraz niewłaściwym użytkowaniem. Zmodyfikowano objaśnienia pod Tablicą 3 oraz dodano nowy Załącznik ZB

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13001-2+A3:2009 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo dźwignic -- Ogólne zasady projektowania -- Część 2: Obciążenia
Data publikacji 29-06-2009
Data wycofania 21-07-2011
Liczba stron 57
Grupa cenowa U
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 101, Dźwignic, ich Zespołów i Części
Wprowadza EN 13001-2:2004+A3:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13001-2+A2:2009 - wersja angielska
ICS 53.020.20
Zastąpiona przez PN-EN 13001-2:2011 - wersja angielska, PN-EN 13001-2:2011 - wersja polska