PN-EN 13001-1+A1:2009 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13001-1:2015-05 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Dźwignice -- Ogólne zasady projektowania -- Część 1: Postanowienia ogólne i wymagania

Zakres

Niniejsza Norma Europejska łącznie z częścią 2 i 3, określają ogólne warunki, wymagania i metody zapobiegające niebezpieczeństwom typu mechanicznego dźwignic, których projekty były weryfikowane metodami teoretycznymi . Część 3 jest na etapie wstępnego projektu; korzystanie z części 1 i 2 nie jest uzależnione od publikacji części 3. UWAGA Szczegółowe wymagania dla poszczególnych rodzajów dźwignic podane są w odpowiedniej Normie Europejskiej dla danego typu dźwignicy. Poniżej znajduje się lista istotnych niebezpiecznych sytuacjach i niebezpiecznych zdarzeniach, które mogłyby spowodować zagrożenie dla osób w czasie normalnej eksploatacji oraz możliwej do przewidzenia niewłaściwej eksploatacji. Punkt 4 tej normy jest niezbędne w celu zmniejszenia lub wyeliminowania ryzyka związanego z następującymi zagrożeniami: a) niestabilność sztywności dźwignicy lub jej części (pochylanie, przesuwanie), b) przekroczenie granicy wytrzymałości (wytrzymałość, zmęczenie), c) niestabilność dźwignicy lub jej części (wyboczenie, wybrzuszenia), d) przekroczenie ograniczenia temperaturowego materiałów lub elementów, e) przekroczenia limitów odkształcenia. Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do dźwignic wyprodukowanych po dacie zatwierdzenia tej normy przez CEN i służy jako baza odniesienia dla Norm Europejskich dla poszczególnych rodzajów dźwignic

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13001-1+A1:2009 - wersja polska
Tytuł Dźwignice -- Ogólne zasady projektowania -- Część 1: Postanowienia ogólne i wymagania
Data publikacji 21-02-2013
Data wycofania 20-05-2015
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 101, Dźwignic, ich Zespołów i Części
Wprowadza EN 13001-1:2004+A1:2009 [IDT], EN 13001-1:2004+A1:2009/AC:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13001-1:2007 - wersja polska, PN-EN 13001-1:2007/AC:2009 - wersja polska
ICS 53.020.20
Zastąpiona przez PN-EN 13001-1:2015-05 - wersja angielska