PN-EN 12644-1+A1:2008 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Dźwignice -- Informacje dotyczące eksploatacji i prób -- Część 1: Instrukcje

Zakres

W niniejszej części EN 12644 określono wymagania dotyczące prezentacji i treści instrukcji obsługi dostarczanej(-ych) przez wytwórcę dotyczących eksploatacji dźwignic. Niniejsza norma dotycząca dźwignic została opracowana do stosowania łącznie z innymi normami dotyczącymi dźwignic opracowanymi przez CEN/TC 147. UWAGA Wymagania szczególne dotyczące poszczególnych typów dźwignic są podane w odpowiednich Normach Europejskich dotyczących tych typów dźwignic. Zagrożenia objęte niniejsza normą zostały zidentyfikowane w Rozdziale 4. Niniejsza część EN 12644 ma zastosowanie do dźwignic wytworzonych po dacie przyjęcia niniejszej normy przez CEN. Niniejsza norma nie dotyczy zagrożeń związanych z podnoszeniem ludzi.

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12644-1+A1:2008 - wersja polska
Tytuł Dźwignice -- Informacje dotyczące eksploatacji i prób -- Część 1: Instrukcje
Data publikacji 26-07-2013
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 101, Dźwignic, ich Zespołów i Części
Wprowadza EN 12644-1:2001+A1:2008 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 12644-1:2002 - wersja polska
ICS 53.020.20