PN-EN 15056+A1:2009 - wersja polska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Dźwignice -- Wymagania dotyczące chwytni kontenerowych

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania bezpieczeństwa dla chwytni kontenerowych stosowanych z dźwignicami, przeznaczonych do przenoszenia kontenerów ISO, opartych na ISO 668, łącznie z kontenerami innych długości, jak 45 stóp. Połączenie między chwytnią kontenerową i kontenerem realizowane jest przez zaczepy obrotowe, które zostają sprzęgnięte z górnymi narożami zaczepowymi kontenera. Norma obejmuje wszystkie zagrożenia znaczące, sytuacje zagrożeń i zdarzenia niebezpieczne związane z chwytniami do przenoszenia kontenerów, kiedy są one użytkowane zgodnie z przeznaczeniem i w warunkach przewidzianych przez producenta (patrz Rozdział 4). Chwytnia kontenerowa jest połączona z systemem sterowania i bezpieczeństwa suwnicy. Niniejsza Europejska Norma nie obejmuje następujących typów chwytni kontenerowych: chwytnie kontenerowe ręcznie sterowane (bez zewnętrznego zasilania); chwytnie kontenerowe z dolnym mocowaniem używane do nadwozi wymiennych i przyczep drogowych. Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy podnoszenia osób. Niniejszą Normę Europejską stosuje się do chwytni kontenerowych wyprodukowanych po dacie przyjęcia niniejszej normy przez CEN.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15056+A1:2009 - wersja polska
Tytuł Dźwignice -- Wymagania dotyczące chwytni kontenerowych
Data publikacji 30-07-2013
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 101, Dźwignic, ich Zespołów i Części
Wprowadza EN 15056:2006+A1:2009 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 15056:2006 - wersja angielska
ICS 53.020.20