PN-EN ISO 3826-1:2020-03 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Miękkie pojemniki z tworzyw sztucznych na krew ludzką i składniki krwi -- Część 1: Pojemniki konwencjonalne

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania, w tym wymagania dotyczące wydajności, dla pojemników z tworzyw sztucznych składanych, niewentylowanych, sterylnych (znanych jako pojemniki z tworzyw sztucznych) wraz z portem wylotowym (portami wylotowymi) rurki zbiorczej, integralną igłę oraz opcjonalną rurką (rurkami przesyłowymi) do pobierania, przechowywania, przetwarzania, transportu, oddzielania i podawania krwi i składników krwi. Pojemniki z tworzyw sztucznych mogą zawierać antykoagulanty i/lub roztwory konserwujące, w zależności od przewidywanego zastosowania. Niniejszy dokument ma również zastosowanie do wielu jednostek pojemników z tworzyw sztucznych, np. do jednostek podwójnych, potrójnych, poczwórnych lub wielokrotnych. O ile nie określono inaczej, wszystkie badania określone w niniejszym dokumencie mają zastosowanie do pojemników z tworzyw sztucznych przygotowanych i gotowych do użycia. Niniejszy dokument nie ma zastosowania do pojemników z tworzyw sztucznych z wbudowanym filtrem.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 3826-1:2020-03 - wersja angielska
Tytuł Miękkie pojemniki z tworzyw sztucznych na krew ludzką i składniki krwi -- Część 1: Pojemniki konwencjonalne
Data publikacji 11-03-2020
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 247, Materiałów Medycznych i Biomateriałów
Wprowadza EN ISO 3826-1:2019 [IDT], ISO 3826-1:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 3826-1:2013-07 - wersja angielska
ICS 11.040.20