PN-EN ISO 3826-1:2013-07 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 3826-1:2020-03 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Miękkie pojemniki z tworzyw syntetycznych na krew ludzką i składniki krwi -- Część 1: Pojemniki konwencjonalne

Zakres

W niniejszej części ISO 3826 określono wymagania, w tym wymagania odnoszące się do właściwości funkcjonalnych, dotyczące miękkich pojemników z tworzyw sztucznych, bez napowietrzania, sterylnych, wyposażonych w dren do pobierania, port(y) wylotowy(e), zintegrowaną igłę oraz opcjonalny(e) dren(y) do przesyłania, przeznaczonych do pobierania, przechowywania, preparatyki, transportu, separacji oraz podawania krwi i składników krwi. Pojemniki z tworzyw sztucznych mogą zawierać antykoagulant i/lub roztwory konserwujące, w zależności od przewidzianego zastosowania. Niniejsza część ISO 3826 ma również zastosowanie do zestawów składających się z kilku pojemników z tworzyw sztucznych, np. z dwóch, trzech, czterech lub wielu. O ile nie określono inaczej, wszystkie badania wyszczególnione w tej części ISO 3826 odnoszą się do pojemnika z tworzyw sztucznych przygotowanego jako gotowego do użycia. Niniejsza część ISO 3826 nie ma zastosowania do pojemników z tworzyw sztucznych ze zintegrowanym filtrem

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 3826-1:2013-07 - wersja angielska
Tytuł Miękkie pojemniki z tworzyw syntetycznych na krew ludzką i składniki krwi -- Część 1: Pojemniki konwencjonalne
Data publikacji 25-07-2013
Data wycofania 11-03-2020
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 247, Materiałów Medycznych i Biomateriałów
Wprowadza EN ISO 3826-1:2013 [IDT], ISO 3826-1:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 3826-1:2004 - wersja angielska
ICS 11.040.20
Zastąpiona przez PN-EN ISO 3826-1:2020-03 - wersja angielska