PN-ISO 6618:2011 - wersja polska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Przetwory naftowe i środki smarowe -- Oznaczanie liczby kwasowej i zasadowej -- Metoda miareczkowania wobec wskaźników barwnych

Zakres

Określono metodę miareczkowania wobec wskaźników barwnych składników kwaśnych lub zasadowych w przetworach naftowych i środkach smarowych rozpuszczalnych w mieszaninach toluenu i alkoholu izopropylowego (propan-2-ol). Metoda jest stosowana do oznaczania kwasów lub zasad, których stałe dysocjacji w wodzie są większe niż 10-9; bardzo słabe kwasy lub zasady, o stałej dysocjacji poniżej wartości 10-9 nie mają wpływu na wynik. Sole reagują jeżeli ich stałe hydrolizy są większe niż wartość 10-9

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 6618:2011 - wersja polska
Tytuł Przetwory naftowe i środki smarowe -- Oznaczanie liczby kwasowej i zasadowej -- Metoda miareczkowania wobec wskaźników barwnych
Data publikacji 11-08-2011
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 3, Środków Smarowych
Wprowadza ISO 6618:1997 [IDT], ISO 6618:1997/Cor 1:1999 [IDT]
Zastępuje PN-C-04066:1985 - wersja polska
ICS 75.080