PN-EN 60950-23:2007 - wersja polska

Bez VAT: 40,10  PLN Z VAT: 49,32  PLN
Urządzenia techniki informatycznej -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 23: Wielkogabarytowe urządzenia do magazynowania danych

Zakres

Określono specjalne wymagania dotyczące urządzeń techniki informatycznej (ITE)

* wymagane pola

Bez VAT: 40,10  PLN Z VAT: 49,32  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 60950-23:2007/AC:2009P

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60950-23:2007 - wersja polska
Tytuł Urządzenia techniki informatycznej -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 23: Wielkogabarytowe urządzenia do magazynowania danych
Data publikacji 27-11-2007
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 183, Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
Wprowadza EN 60950-23:2006 [IDT], IEC 60950-23:2005 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60950-23:2006 - wersja angielska
ICS 35.260, 35.020
Elementy dodatkowe PN-EN 60950-23:2007/AC:2009P