PN-EN 60950-23:2007 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 62368-1:2020-11 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Urządzenia techniki informatycznej -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 23: Wielkogabarytowe urządzenia do magazynowania danych

Zakres

Określono specjalne wymagania dotyczące urządzeń techniki informatycznej (ITE)

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 60950-23:2007/AC:2009P - WYCOFANA

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 06-07-2024 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 60950-23:2007 - wersja polska
Tytuł Urządzenia techniki informatycznej -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 23: Wielkogabarytowe urządzenia do magazynowania danych
Data publikacji 27-11-2007
Data wycofania 18-11-2020
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 183, Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
Wprowadza EN 60950-23:2006 [IDT], IEC 60950-23:2005 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60950-23:2006 - wersja angielska
ICS 35.260, 35.020
Zastąpiona przez PN-EN IEC 62368-1:2020-11 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 60950-23:2007/AC:2009P