PN-EN 60664-3:2017-07 - wersja angielska

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia -- Część 3: Stosowanie pokrywania, zalewania lub prasowania do ochrony przed zanieczyszczeniem

Zakres

Niniejsza część IEC 60664 ma zastosowanie do zespołów chronionych przed zanieczyszczeniem w wyniku stosowania pokrywania, zalewania lub profilowania, a zatem środków pozwalających na redukcję odstępów izolacyjnych powietrznych i odstępów izolacyjnych powierzchniowych, opisanych w części 1
W niniejszej normie podano wymagania i procedury badawcze dotyczące dwóch metod ochrony:
- ochrony typu 1, poprawiającej mikrośrodowisko części podlegających ochronie;
- ochrony typu 2, rozpatrywanej jako podobna do izolacji stałej.
Niniejszą normę stosuje się również do wszystkich rodzajów chronionych płytek drukowanych, łącznie z powierzchnią warstw wewnętrznych płytek wielowarstwowych, podłoży i podobnie chronionych zespołów. W przypadku wielowarstwowych płytek drukowanych odstępy przez warstwę wewnętrzną są uwzględnione w wymaganiach części 1 dotyczących izolacji stałej.
UWAGA 1: Przykładami podłoży są hybrydowe obwody scalone i technologia warstw grubych.
Niniejsza norma dotyczy tylko ochrony stałej. Nie dotyczy ona zespołów, które są poddawane mechanicznej regulacji lub naprawie.
Zasady niniejszej normy mają zastosowanie do izolacji funkcjonalnej, podstawowej, dodatkowej i wzmocnionej.

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60664-3:2017-07 - wersja angielska
Tytuł Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia -- Część 3: Stosowanie pokrywania, zalewania lub prasowania do ochrony przed zanieczyszczeniem
Data publikacji 12-07-2017
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza EN 60664-3:2017 [IDT], IEC 60664-3:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60664-3:2006/A1:2010 - wersja angielska, PN-EN 60664-3:2006 - wersja polska
ICS 29.080.30