PN-EN 60664-3:2017-07 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia -- Część 3: Stosowanie powłok, zalewania lub zaprasowania do zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem

Zakres

Niniejszą część IEC 60664 stosuje się do zespołów zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem przez wykorzystywanie powłok, zalewania lub zaprasowywania, co pozwala na zmniejszenie odstępów izolacyjnych w powietrzu i odstępów izolacyjnych powierzchniowych, jak opisano w IEC 60664-1.
W niniejszym dokumencie opisano wymagania i procedury badania dla dwóch metod zabezpieczenia:
– zabezpieczenie typu 1, poprawiające mikrośrodowisko części objętych zabezpieczeniem;
– zabezpieczenie typu 2, uważane za zbliżone do izolacji stałej.
Niniejszy dokument stosuje się również do wszystkich rodzajów płytek drukowanych, w tym wewnętrznych warstw wielowarstwowych obwodów drukowanych, podłoży i podobnie zabezpieczonych zespołów. W przypadku wielowarstwowych płytek drukowanych odstępy przez warstwę wewnętrzną są objęte wymaganiami podanymi w IEC 60664-1 dotyczącymi izolacji stałej.
UWAGA Przykładami podłoży są hybrydowe układy scalone i technologia grubowarstwowa.
Niniejszy dokument dotyczy wyłącznie trwałego zabezpieczenia. Nie obejmuje on zespołów, które są poddawane mechanicznej regulacji lub naprawie.
Zasady niniejszej normy mają zastosowanie do izolacji funkcjonalnej, podstawowej, dodatkowej i wzmocnionej.

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 60664-3:2017-07/Ap1:2023-08E

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Tytuł zmieniony poprawką
Numer PN-EN 60664-3:2017-07 - wersja angielska
Tytuł Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia -- Część 3: Stosowanie powłok, zalewania lub zaprasowania do zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
Data publikacji 12-07-2017
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza EN 60664-3:2017 [IDT], IEC 60664-3:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60664-3:2006/A1:2010 - wersja angielska, PN-EN 60664-3:2006 - wersja polska
ICS 29.080.30
Elementy dodatkowe PN-EN 60664-3:2017-07/Ap1:2023-08E