PN-EN 60664-4:2009 - wersja polska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia -- Część 4: Wpływ naprężeń napięciowych wielkiej częstotliwości

Zakres

Dotyczy izolacji podstawowej i izolacji wzmocnionej urządzeń elektrycznych poddawanych narażeniom napięciem wielkiej częstotliwości w układach niskiego napięcia. Wartości wymiarowe dotyczą bezpośrednio izolacji podstawowej, w przypadku izolacji wzmocnionej stosuje się dodatkowe wymagania według części 1. Postanowienia dotyczą wymiarowania odstępów izolacyjnych powietrznych, odstępów izolacyjnych powierzchniowych i izolacji stałej, poddawanej różnym rodzajom napięć okresowych o częstotliwości podstawowej od 30 kHz do 10 MHz. Niniejszą cześć IEC 60664 można stosować tylko łącznie z IEC 60664-1 lub z IEC 60664-5

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60664-4:2009 - wersja polska
Tytuł Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia -- Część 4: Wpływ naprężeń napięciowych wielkiej częstotliwości
Data publikacji 24-08-2009
Liczba stron 63
Grupa cenowa V
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza EN 60664-4:2006 [IDT], EN 60664-4:2006/corrigendum Oct. 2006 [IDT], IEC 60664-4:2005 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60664-4:2006 - wersja angielska
ICS 29.080.30