PN-EN IEC 60664-1:2021-02 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia -- Część 1: Zasady, wymagania i badania

Zakres

Niniejsza część normy IEC 60664 dotyczy koordynacji izolacji urządzeń o napięciu znamionowym do 1 000 V a.c. lub napięciu znamionowym do 1 500 V d.c. podłączonych do układów niskiego napięcia.
Ten dokument dotyczy układów o częstotliwości do 30 kHz.
UWAGA 1 Koordynacja izolacji urządzeń w układach niskiego napięcia o częstotliwości znamionowej większej niż 30 kHz jest podana w IEC 60664-4.
UWAGA 2 Wyższe napięcia mogą występować w obwodach wewnętrznych urządzeń.
Ma zastosowanie do urządzeń przeznaczonych do pracy na wysokości do 2 000 m nad poziomem morza i przedstawia wskazówki do stosowania na większych wysokościach.

Określa wymagania dla Komitetów Technicznych w zakresie określania izolacyjnych odstępów powietrznych i powierzchniowych oraz izolacji stałej urządzeń. Obejmuje metody prób elektrycznych, wymaganych z uwagi na koordynację izolacji.
Minimalne odstępy izolacyjne powietrzne określone w niniejszym dokumencie nie mają zastosowania tam, gdzie występują zjonizowane gazy. Sprecyzowanie specjalnych wymagań, dotyczących takich przypadków, pozostaje w gestii właściwego komitetu technicznego.
Niniejsza norma nie dotyczy odstępów:
– w izolacji ciekłej,
– w izolacji gazowej innej niż powietrze,
– w powietrzu sprężonym.
Niniejsza podstawowa publikacja dotycząca bezpieczeństwa jest przede wszystkim przeznaczona do użytku przez komitety techniczne przy opracowywaniu norm zgodnie z zasadami określonymi w IEC Guide104 i ISO/IEC Guide 51. Nie jest przeznaczona do użytku przez producentów lub jednostki certyfikujące.
Jednym z obowiązków komitetu technicznego jest, w stosownych przypadkach, korzystanie z podstawowych publikacji dotyczących bezpieczeństwa przy przygotowywaniu publikacji. Wymagania, metody badań lub warunki badań niniejszej podstawowej publikacji dotyczącej bezpieczeństwa nie będą miały zastosowania, o ile nie zostaną wyraźnie wymienione lub uwzględnione w odpowiednich publikacjach.
Jednak w przypadku niesprecyzowania wartości odstępów izolacyjnych powietrznych i powierzchniowych oraz izolacji stałej urządzeń we właściwych normach produktu, lub nawet braku takich norm, zastosowanie ma niniejsza norma.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN IEC 60664-1:2021-02/AC:2021-04E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60664-1:2021-02 - wersja angielska
Tytuł Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia -- Część 1: Zasady, wymagania i badania
Data publikacji 19-02-2021
Liczba stron 92
Grupa cenowa X
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza EN IEC 60664-1:2020 [IDT], IEC 60664-1:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60664-1:2011 - wersja polska
ICS 29.080.30
Elementy dodatkowe PN-EN IEC 60664-1:2021-02/AC:2021-04E