PN-EN 61140:2016-07 - wersja polska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym -- Wspólne aspekty instalacji i urządzeń

Zakres

Niniejsza Norma Międzynarodowa jest podstawową publikacją dotyczącą bezpieczeństwa. Ma ona zastosowanie do ochrony ludzi i zwierząt przed porażeniem prądem elektrycznym. Jej celem jest podanie podstawowych zasad i wymagań, które są wspólne dla instalacji, sieci i urządzeń elektrycznych lub niezbędne dla ich koordynacji, bez ograniczeń w odniesieniu do wartości napięcia lub prądu, lub też jego rodzaju, oraz do częstotliwości aż do 1 000 Hz.
W niniejszej normie są rozdziały odnoszące się do sieci, instalacji i urządzeń niskiego i wysokiego napięcia. Dla celów niniejszej normy napięciem niskim jest napięcie nominalne do 1 000 V a.c. lub
1 500 V d.c. Napięciem wysokim jest każde nominalne napięcie przekraczające 1 000 V a.c. lub
1 500 V d.c. włącznie.
UWAGA W celu sprawnego projektowania i doboru środków ochrony niezbędne jest rozpatrzenie rodzaju i kształtu napięcia, które może wystąpić, tj. napięcia a.c. lub d.c., sinusoidalnego, przejściowego, ze sterowaną fazą i nałożonego na d.c., jak również możliwych mieszanin tych postaci. Instalacje lub urządzenia mogą wpływać na kształt napięcia, np. przez falowniki lub przetwornice. Prądy płynące w normalnych warunkach pracy i w warunkach awaryjnych zależą od opisanego napięcia.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61140:2016-07 - wersja polska
Tytuł Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym -- Wspólne aspekty instalacji i urządzeń
Data publikacji 10-01-2020
Liczba stron 58
Grupa cenowa U
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza EN 61140:2016 [IDT], IEC 61140:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61140:2005 - wersja polska, PN-EN 61140:2005/A1:2008 - wersja polska
ICS 29.020, 13.260, 91.140.50