PN-HD 60364-1:2010 - wersja polska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje

Zakres

Ustalono wymagania dotyczące projektowania i montażu instalacji elektrycznych zapewniających bezpieczeństwo osób, żywego inwentarza i mienia przy zagrożeniach i uszkodzeniach, jakie mogą wystąpić podczas zgodnego z przeznaczeniem użytkowania instalacji elektrycznych

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-HD 60364-1:2010 - wersja polska
Tytuł Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje
Data publikacji 08-07-2010
Liczba stron 51
Grupa cenowa U
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza HD 60364-1:2008 [IDT], IEC 60364-1:2005 [MOD]
Zastępuje PN-HD 60364-1:2009 - wersja angielska
ICS 91.140.50
Elementy dodatkowe PN-HD 60364-1:2010/A11:2017-10E