PN-HD 60364-1:2009 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-HD 60364-1:2010 - wersja polska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje

Zakres

Ustalono wymagania dotyczące projektowania i montażu instalacji elektrycznych zapewniających bezpieczeństwo osób, żywego inwentarza i mienia przy zagrożeniach i uszkodzeniach, jakie mogą wystąpić podczas zgodnego z przeznaczeniem użytkowania instalacji elektrycznych

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-HD 60364-1:2009 - wersja angielska
Tytuł Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje
Data publikacji 26-02-2009
Data wycofania 08-07-2010
Liczba stron 49
Grupa cenowa T
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza HD 60364-1:2008 [IDT], IEC 60364-1:2005 [MOD]
Zastępuje PN-IEC 60364-1:2000 - wersja polska
ICS 91.140.50
Zastąpiona przez PN-HD 60364-1:2010 - wersja polska