PN-EN 61140:2005 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61140:2016-07 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym -- Wspólne aspekty instalacji i urządzeń

Zakres

Dotyczy ochrony ludzi i zwierząt przed porażeniem elektrycznym. Podano podstawowe zasady i wymagania, które są wspólne dla instalacji, sieci i urządzeń lub niezbędne do ich skoordynowania, bez ograniczenia wysokości napięcia, przy czym przyjęto, że niskie napięcie jest to napięcie nominalne do 1000 V a.c. lub 1500 V d.c. włącznie, a wysokie napięcie jest to każde napięcie nominalne powyżej 1000 V a.c. lub 1500 V d.c. Wymagania te mają zastosowanie tylko, w przypadku gdy są ujęte lub przytoczone w odpowiednich normach, zgodnie ze statusem podstawowej publikacji dotyczacą bezpieczeństwa, zgodnej z zasadami podanymi w IEC Guide 104. Podano definicje 62 terminów stosowanych w normie

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61140:2005 - wersja polska
Tytuł Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym -- Wspólne aspekty instalacji i urządzeń
Data publikacji 20-05-2005
Data wycofania 08-07-2016
Liczba stron 52
Grupa cenowa U
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza EN 61140:2002 [IDT], IEC 61140:2001 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 61140:2003 - wersja angielska
ICS 29.020, 13.260, 91.140.50
Zastąpiona przez PN-EN 61140:2016-07 - wersja angielska, PN-EN 61140:2016-07 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-EN 61140:2005/A1:2006E, PN-EN 61140:2005/A1:2008P, PN-EN 61140:2005/A1:2006D