PN-HD 60364-4-41:2009 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-HD 60364-4-41:2017-09 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym

Zakres

Podano zasadnicze wymagania dotyczące ochrony osób i żywego inwentarza przed porażeniem prądem elektrycznym zawierające ochronę podstawową (ochrona przed kontaktem bezpośrednim) oraz w wypadku uszkodzenia (ochrona przed kontaktem pośrednim)

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-HD 60364-4-41:2009 - wersja polska
Tytuł Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym
Data publikacji 05-11-2009
Data wycofania 29-09-2017
Liczba stron 37
Grupa cenowa R
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza HD 60364-4-41:2007 [IDT], HD 60364-4-41:2007/corrigendum Jul. 2007 [IDT], IEC 60364-4-41:2005 [MOD]
Zastępuje PN-HD 60364-4-41:2007 - wersja angielska, PN-HD 60364-4-41:2007 - wersja niemiecka, PN-HD 60364-4-41:2007 - wersja francuska
ICS 13.260, 91.140.50
Zastąpiona przez PN-HD 60364-4-41:2017-09 - wersja angielska, PN-HD 60364-4-41:2017-09 - wersja polska