PN-HD 60364-5-51:2011 - wersja polska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne

Zakres

Podano warunki wyposażenia instalacji i jej montażu. Wprowadzono podstawowe zasady stosowania właściwych środków ochrony przeciwporażeniowej, wymagania dotyczące właściwego funkcjonowania instalacji i wymagania wynikające z przewidywanych wpływów zewnętrznych

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-HD 60364-5-51:2011 - wersja polska
Tytuł Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne
Data publikacji 29-04-2011
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza HD 60364-5-51:2009 [IDT], IEC 60364-5-51:2005 [MOD]
Zastępuje PN-HD 60364-5-51:2009 - wersja angielska
ICS 91.140.50
Elementy dodatkowe PN-HD 60364-5-51:2011/A11:2014-01E, PN-HD 60364-5-51:2011/A12:2017-10E