PN-HD 60364-5-52:2011 - wersja polska

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-52: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

Zakres

Podano typy oprzewodowania, wybór rodzaju i sposób wykonania w zależności od wpływów zewnętrznych, obciążalności przewodów, przekrojów poprzecznych, spadków napięć w sieci użytkowników, połączeń elektrycznych, wyboru i sposobu wykonania ze względu na ograniczenie możliwości wywołania pożaru, zbliżania do innych urządzeń, wyboru i sposobu wykonania ze względu na łatwość konserwacji włączając w to czyszczenie

* wymagane pola

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-HD 60364-5-52:2011/Ap2:2019-02P

Informacje dodatkowe

Numer PN-HD 60364-5-52:2011 - wersja polska
Tytuł Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-52: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Oprzewodowanie
Data publikacji 11-02-2015
Liczba stron 96
Grupa cenowa X
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza HD 60364-5-52:2011 [IDT], IEC 60364-5-52:2009/COR1:2011 [IDT], IEC 60364-5-52:2009 [MOD]
ICS 29.060.01, 91.140.50