PN-IEC 60364-5-523:2001 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-HD 60364-5-52:2011 - wersja angielska, PN-HD 60364-5-52:2011 - wersja polska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Obciążalność prądowa długotrwała przewodów

Zakres

Normą objęto przewody nieopancerzone o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV prądu przemiennego lub 1,5 kV prądu stałego. Postanowień normy nie stosuje się do opancerzonych przewodów jednożyłowych. Podano wymagania mające na celu zapewnienie odpowiedniej trwałości żył i izolacji poddawanych działaniu cieplnemu płynącego długotrwale prądu, w warunkach normalnej eksploatacji

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-IEC 60364-5-523:2001 - wersja polska
Tytuł Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Obciążalność prądowa długotrwała przewodów
Data publikacji 30-04-2001
Data wycofania 04-02-2019
Liczba stron 51
Grupa cenowa U
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza IEC 60364-5-523:1999 [IDT]
ICS 29.060.01, 91.140.50
Zastąpiona przez PN-HD 60364-5-52:2011 - wersja angielska, PN-HD 60364-5-52:2011 - wersja polska