PN-IEC 60364-5-53:2000 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

Zakres

Podano zasady doboru wyposażenia i jego montażu odpowiednio do wymaganego stopnia bezpieczeństwa, wymagań zapewniających zamierzony sposób użytkowania instalacji i wymagań stosowanych do przewidywanych warunków środowiskowych

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-IEC 60364-5-53:2000 - wersja polska
Tytuł Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza
Data publikacji 21-09-2000
Data wycofania 05-09-2016
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza IEC 60364-5-53:1994 [IDT]
Zastępuje PN-IEC 60364-5-53:1999 - wersja polska
ICS 29.130.01, 91.140.50