PN-IEC 60364-3:2000 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 103,10  PLN Z VAT: 126,81  PLN
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ustalanie ogólnych charakterystyk

Zakres

Podano procedurę ustalania następujących właściwości: przeznaczenia, dla którego instalację zamierza się zastosować, ogólną strukturę układu sieciowego; wpływ zewnętrznych czynników, na które instalacja będzie narażona; sposób dopasowania jego wyposażenia; możliwość konserwacji. Te właściwości powinny być wzięte pod uwagę przy wyborze sposobu ochrony przeciwporażeniowej (patrz część 4) i przy montażu wyposażenia (patrz część 5)

* wymagane pola

Bez VAT: 103,10  PLN Z VAT: 126,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-IEC 60364-3:2000 - wersja polska
Tytuł Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ustalanie ogólnych charakterystyk
Data publikacji 16-02-2000
Data wycofania 05-09-2016
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza IEC 60364-3:1993 [IDT], IEC 60364-3:1993/AMD2:1995 [IDT], IEC 60364-3:1993/AMD1:1994 [IDT]
Zastępuje PN-E-05009-03:1991 - wersja polska
ICS 91.140.50