PN-HD 60364-4-43:2012 - wersja polska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym

Zakres

Ta część HD 60364 podaje wymagania dotyczące ochrony przewodów czynnych przed skutkami prądów przetężeniowych. W niniejszej normie objaśniono, jak przewody czynne są zabezpieczane przez jedno lub więcej urządzeń do samoczynnego wyłączania zasilania w przypadku przeciążenia (433) i zwarcia (434) z wyjątkiem przypadków, gdzie prąd przetężeniowy jest ograniczony zgodnie z 436 lub przypadków, gdzie mają zastosowanie warunki opisane w 433.3 (pominięcie urządzeń do ochrony przed przeciążeniem) lub 434.3. (pominięcie urządzeń do ochrony w przypadku zwarcia). Koordynacja ochrony przed przeciążeniem i ochrony w przypadku zwarcia jest objęta 435. UWAGA 1 Powinno być rozważone czy przewody czynne chronione przed przeciążeniem zgodnie z 433 powinny być chronione także przed uszkodzeniami jakie mogą spowodować prądy przetężeniowe o wartości zbliżonej do prądów przeciążenia. UWAGA 2 Wymagania tej normy nie uwzględniają wpływów zewnętrznych. UWAGA 3 Zabezpieczenie przewodów zgodnie z niniejszą normą niekoniecznie oznacza zabezpieczenie urządzeń przyłączonych do tych przewodów. UWAGA 4 Przewody giętkie, łączące urządzenie ze stałą instalacją przez wtyczkę i gniazdo wtyczkowe, nie są objęte zakresem niniejszej normy i w związku z tym nie zawsze są zabezpieczone przed przetężeniem. UWAGA 5 Rozłączenie w niniejszej normie nie oznacza separacji

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-HD 60364-4-43:2012/Ap1:2019-06P

Informacje dodatkowe

Numer PN-HD 60364-4-43:2012 - wersja polska
Tytuł Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym
Data publikacji 23-05-2012
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza HD 60364-4-43:2010 [IDT], IEC 60364-4-43:2008 [MOD], IEC 60364-4-43:2008/COR1:2008 [IDT]
Zastępuje PN-HD 60364-4-43:2010 - wersja angielska, PN-IEC 60364-4-473:1999 - wersja polska
ICS 29.120.50, 91.140.50
Elementy dodatkowe PN-HD 60364-4-43:2012/Ap1:2019-06P