PN-HD 60364-4-42:2011 - wersja polska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego

Zakres

Przedstawiono metody ochrony osób, zainstalowanych urządzeń i umiejscowionych materiałów przed szkodliwym działaniem cieplnym urządzeń elektrycznych lub promieniowaniem cieplnym wywołanym np. paleniem się materiałów, a także przed niebezpieczeństwem powstania pożaru i uniemożliwienia poprawnego działania zainstalowanych urządzeń

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-HD 60364-4-42:2011/Ap2:2019-06P

Informacje dodatkowe

Numer PN-HD 60364-4-42:2011 - wersja polska
Tytuł Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego
Data publikacji 07-01-2013
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza HD 60364-4-42:2011 [IDT], IEC 60364-4-42:2010 [MOD]
Zastępuje PN-IEC 60364-4-42:1999 - wersja polska, PN-IEC 60364-4-482:1999 - wersja polska
ICS 29.120.50, 91.140.50
Elementy dodatkowe PN-HD 60364-4-42:2011/A1:2015-01P, PN-HD 60364-4-42:2011/Ap2:2019-06P