PN-IEC 60364-4-42:1999 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-HD 60364-4-42:2011 - wersja angielska, PN-HD 60364-4-42:2011 - wersja polska

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego

Zakres

Przedstawiono metody ochrony osób, zainstalowanych urządzeń i umiejscowionych materiałów przed szkodliwym działaniem cieplnym urządzeń elektrycznych lub promieniowaniem cieplnym wywołanym np. paleniem się materiałów, a także przed niebezpieczeństwem powstania pożaru i uniemożliwienia poprawnego działania zainstalowanych urządzeń

* wymagane pola

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-IEC 60364-4-42:1999 - wersja polska
Tytuł Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego
Data publikacji 13-09-1999
Data wycofania 28-06-2011
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza IEC 60364-4-42:1980 [IDT], HD 384.4.42 S1:1985 [IDT]
Zastępuje PN-E-05009-42:1991 - wersja polska
ICS 29.120.50, 91.140.50
Zastąpiona przez PN-HD 60364-4-42:2011 - wersja angielska, PN-HD 60364-4-42:2011 - wersja polska