PN-EN 50171:2022-10 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Centralne systemy zasilaczy bezpieczeństwa

Zakres

Niniejszy dokument wyszczególnia ogólne wymagania dla centralnych systemów zasilaczy do niezależnej dostawy energii do zasadniczego wyposażenia bezpieczeństwa. Niniejsza norma obejmuje systemy, które trwale są podłączone do napięć zasilających prądu przemiennego nie przekraczających 1 000 V i używających akumulatorów jako alternatywnego źródła zasilania. Centralne systemy zasilaczy bezpieczeństwa są przeznaczone do zapewnienia dostawy energii do oświetlenia wyjść ewakuacyjnych w przypadku awarii normalnego zasilania i mogą nadawać się do zasilania innego istotnego wyposażenia bezpieczeństwa, na przykład: — obwody elektryczne automatycznej pożarowej instalacji gaszącej; — systemy przywoławcze i instalacje sygnalizacyjne bezpieczeństwa; — wyposażenie oddymiające; — systemy ostrzegawcze tlenku węgla; — specjalne instalacje bezpieczeństwa związane z określonymi budynkami, np. obszary wysokiego ryzyka. Zasilanie z CPS (centralnego zasilacza bezpieczeństwa) powinno być przeznaczone tylko dla niezbędnego wyposażenia bezpieczeństwa i nie dla innego typu obciążeń takich jak systemy IT ogólnego przeznaczenia lub przemysłowe itp. Połączenia wyżej wymienionych typów wyposażenia bezpieczeństwa są dozwolone razem w tym samym centralnym systemie zasilacza bezpieczeństwa pod warunkiem, że dostępność dla obciążeń wyposażenia bezpieczeństwa nie jest osłabiona. Awaria występująca w obwodzie nie powinna spowodować przerwy w żadnym innym obwodzie używanym do zasilania niezbędnego wyposażenia zapewniającego bezpieczeństwo. Schematyczne reprezentacje typowego wyposażenia centralnego zasilacza bezpieczeństwa są przedstawione w Rozdziale 4. Systemy zasilaczy dla wyposażenia alarmu pożarowego, które są objęte przez (serię) EN 54, są wyłączone.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50171:2022-10 - wersja angielska
Tytuł Centralne systemy zasilaczy bezpieczeństwa
Data publikacji 07-10-2022
Liczba stron 29
Grupa cenowa N
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 60, Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
Wprowadza EN 50171:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50171:2007 - wersja polska
ICS 29.240.01