PN-EN ISO 7010:2020-07/A1:2021-04 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa

Zakres

W niniejszym dokumencie określono znaki bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie wypadkom, ochronę przeciwpożarową, informowanie o zagrożeniu zdrowia i ewakuacji w sytuacji zagrożenia. Kształt i barwa każdego ze znaków bezpieczeństwa są zgodne z ISO 3864-1, a projekt symboli graficznych jest zgodny z ISO 3864-3. Niniejszy dokument dotyczy wszystkich lokalizacji, gdzie problemy związane z bezpieczeństwem ludzi powinny być uwzględnione. Jednakże nie dotyczy oznakowań w transporcie kolejowym, drogowym, rzecznym, morskim i powietrznym, oraz ogólnie w tych obszarach objętych przepisami, które mogą różnić się w stosunku do pewnych punktów niniejszego dokumentu i serii ISO 3864. W niniejszym dokumencie określono oryginały znaków bezpieczeństwa, które mogą być powiększane lub zmniejszane w celu reprodukcji i stosowania

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 7010:2020-07/A1:2021-04 - wersja angielska
Tytuł Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa
Data publikacji 02-04-2021
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 243, Symboli i Znaków Graficznych
Wprowadza EN ISO 7010:2020/A1:2020 [IDT], ISO 7010:2019/Amd 1:2020 [IDT]
ICS 01.080.10, 01.080.20